برگشت به بالا

شرکت ابــــرنـــد

970709 KhadamateMoshavereh fa

 • محل پروژه : تهران- بلوار اسفندیار
 • مساحت زمین: 7۰۰ مترمربع
 • عمق گود: 18/5متر
 • نوع خدمات: مشاور طرح عملیات پایدارسازی دیواره گود به روش مهار متقابل و روش اجرای از بالا به پایین
 • محل پروژه : مشهد- صحن آزادی حرم رضوی
 • مساحت زمین: 4300 مترمربع
 • نوع خدمات: مشاوره ژئوتکنیک پروژه احداث رواق آزادی و انتقال آرامستان حرم رضوی(ع) به عمق 22 متر
 • محل پروژه : تهران- ولیعصر، محمودیه
 • مساحت زمین: ۶۵۰۰ مترمربع
 • سطح پایدارسازی: ۱۴۰۰۰ مترمربع
 • عمق گود: ۴۰متر
 • نوع خدمات: مشاور طرح، برگزارکننده مناقصه، نظارت عالیه و کارگاهی عملیات پایدارسازی دیواره گود به روش انکراژ و شمع های فولادی و زهکشی های مربوطه
 • محل پروژه : کرمانشاه - سر پل ذهاب
 • نوع خدمات: مطالعه و بررسی گزینه های موجود در کنترل فرسایش شیروانی خاکی مشرف به کانال سد تنگ حمام، سر پل ذهاب