برگشت به بالا

شرکت ابــــرنـــد

970709 Dee Excavation fa

موضوع پایدارسازی ترانشه ها در محیطهای غیرشهری همواره یکی از مباحث رشته های راه و ژئوتکنیک بوده است. در کنار این موضوع، با افزایش جمعیت در کلان شهرها در سالهای اخیر و افزایش تقاضا جهت بلندمرتبه سازی برای تامین پارکینگ و فضاهای زیرزمینی، اجرای گودبرداری های عمیق به یکی از دغدغه های اصلی مهندسین عمران تبدیل گردیده است. از این روی با عنایت به محدودیت فضا در محیطهای شهری و مجاورت با زمینهای دارای کاربری های مختلف، استفاده از روشهای پایدارسازی گودهای عمیق امری ضروری است.

 • محل پروژه : تهران- فرمانیه، شهروند سابق
 • مساحت زمین: 14700 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 21000 مترمربع
 • عمق گود: 30 تا 46 متر
 • نوع خدمات:مشاور عالی، کنترل طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی و بتنی و زهکشی های مربوطه

توضیحات تکمیلی:

پروژه فرمانیه یکی از وسیع ترین و عمیق ترین پروژه های گودبرداری و پایدارسازی در محیط شهری می باشد. وجود ساختمانهای مسکونی متعدد و بلند مرتبه، خیابانهای پر تردد فرمانیه و آقایی در مجاورت پروژه به همراه عمق زیاد گودبرداری (حدود 46 متر) از ویژگیهای خاص این پروژه می باشد. از سوی دیگر بالا بودن سفره های معلق آب زیرسطحی به همراه لایه بندی متنوع خاک در سطح گسترده پروژه، ضرورت به کارگیری روشهای متعدد پایدارسازی نظیر انکراژ، شمعهای فولادی و شمعهای بتنی را دو چندان کرده است. از نکات حائز اهمیت این پروژه، پایدارسازی سه وجه از توده خاک (دو کنج بیرونی نزدیک) در دیواره شرقی بوده که ضمن حساسیت بالا در مدل سازی و طراحی، دقت و کیفیت بالای اجرای المانهای پایدارسازی را ایجاب نموده است.

خدمات ارائه شده از جانب شرکت ابرند مشاوره عالی، کنترل طراحی، نظارت عالیه بر عملیات اجرایی پیمانکاران خاکبرداری، پایدارسازی و زهکشی و ... بوده است. از نکات قابل توجه و حائز اهمیت در این پروژه ارائه خدمات مهندسی ارزش توسط این مشاور عالی، در راستای کاهش هزینه ها و زمان اجرای عملیات پایدارسازی می باشد. به نحوی که پروژه ای در این سطح (23000 مترمربع سطح پایدارسازی) در حدود 18 ماه به اتمام رسیده است.

 

 • محل پروژه : تهران- جردن، گل آذین
 • مساحت زمین: 1850 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 7000 مترمربع
 • عمق گود: 41 متر
 • نوع خدمات: طراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی و زهکشی های مربوطه

توضیحات تکمیلی:

گودبرداری و پایدارسازی پروژه گل آذین به دلیل مجاورت با تونل نیایش، یکی از تکنیکی ترین و حساسترین پروژه های موجود در شهر تهران می باشد. به علاوه وجود ساختمانهای مهم و ترافیک عبوری از خیابان آفریقا در مجاورت پروژه، لزوم استفاده از روشها و سیستمهای نوین طراحی و اجرا را اجتناب ناپذیر کرده است. همچنین وجود سفره های معلق آب زیرزمینی و اجرای گالری زهکش پیرامونی جهت زهکشی و کنترل آب اطراف گود و همچنین تنوع زیاد لایه بندی خاک در هر دیواره نیز حساسیت و اهمیت پروژه را دو چندان کرده است.

خدمات ارائه شده از جانب شرکت ابرند ارائه طرح اولیه و نهایی پایدارسازی و زهکشی، مدیریت بر اجرای عملیات پایدارسازی، نظارت مقیم و عالیه عملیات اجرایی می باشد. از نکات قابل توجه و حائز اهمیت در این پروژه عمق بالای گودبرداری و صعوبت اجرایی در شرایط سطح بالای آب زیرزمینی و مجاورت محدوده گودبرداری با تونل نیایش بوده که با توجه به عمق بالای گودبرداری فرآیند طراحی و اجرای پروژه را خاص نموده است.

 • محل پروژه : تهران- ولیعصر، محمودیه
 • مساحت زمین: 6500 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 14000 مترمربع
 • عمق گود: 36متر
 • نوع خدمات: مشاور طرح عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی و زهکشی های مربوطه
 • محل پروژه : تهران- فرمانیه
 • مساحت زمین: 4000 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 6850 مترمربع
 • عمق گود: 37متر
 • نوع خدمات: مشاور عالی، کنترل طراحی و نظارت عالیه و مقیم عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی و زهکشی های مربوطه
 • محل پروژه : تهران- بزرگراه باقری
 • مساحت زمین: 2200 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 5500 مترمربع
 • عمق گود: 36متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : شریعتی- رسالت
 • مساحت زمین: 9500 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 11200 مترمربع
 • عمق گود: 31متر
 • نوع خدمات:طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- درکه
 • مساحت زمین: 1000 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 2500 مترمربع
 • عمق گود: 15 تا 30 متر
 • نوع خدمات: مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- آجودانیه
 • مساحت زمین: ۲۲۰۰ مترمربع
 • سطح پایدارسازی: ۴۲۰۰ مترمربع
 • عمق گود: ۲۹ متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ
 • محل پروژه : تهران- فرشته
 • مساحت زمین: 1400 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 4000 مترمربع
 • عمق گود: 26 متر
 • نوع خدمات: مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع‌های فولادی

توضیحات تکمیلی:

پایدارسازی مجتمع تجاری اداری فرشته به روش ترکیبی نیلینگ، انکراژ و شمع‌های فولادی انجام گرفته است. وجود سفره‌های معلق زیرزمینی بسیار پرآب در منطقه فرشته، ضرورت اجرای دو گالری زهکش پیرامونی را ایجاب نمود.

همچنین انحراف دو رشته قنات منتهی به باغ سفارت روسیه از محدوده زمین پروژه از صعوبت‌های اصلی اجرای پروژه بوده است.

 • محل پروژه : تهران- وزراء
 • مساحت زمین: 900 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 2350 مترمربع
 • عمق گود: 24متر
 • نوع خدمات: کنترل طراحی و نظارت عالیه و مقیم عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : مشهد مقدس
 • مساحت زمین: 3760 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 2000 مترمربع
 • عمق گود: 23 متر
 • نوع خدمات: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ (میخکوبی)، انکراژ و شمع‌های بتنی
 • محل پروژه : تهران- منطقه 22
 • مساحت زمین: 2300 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 3000 مترمربع
 • عمق گود: 24 متر
 • نوع خدمات: طراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ