برگشت به بالا

شرکت ابــــرنـــد

970709 Dee Excavation fa

موضوع پایدارسازی ترانشه ها در محیطهای غیرشهری همواره یکی از مباحث رشته های راه و ژئوتکنیک بوده است. در کنار این موضوع، با افزایش جمعیت در کلان شهرها در سالهای اخیر و افزایش تقاضا جهت بلندمرتبه سازی برای تامین پارکینگ و فضاهای زیرزمینی، اجرای گودبرداری های عمیق به یکی از دغدغه های اصلی مهندسین عمران تبدیل گردیده است. از این روی با عنایت به محدودیت فضا در محیطهای شهری و مجاورت با زمینهای دارای کاربری های مختلف، استفاده از روشهای پایدارسازی گودهای عمیق امری ضروری است.

 • محل پروژه : تهران- فرشته - بوسنی
 • مساحت زمین: 1500 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 2800 مترمربع
 • عمق گود: 24 متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت بر اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ
 • محل پروژه : تهران- ونک
 • مساحت زمین: 450 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 2200 مترمربع
 • عمق گود: 22/5متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- فرمانیه
 • مساحت زمین: 1500 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 3300 مترمربع
 • عمق گود: 22 متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های بتنی
 • محل پروژه : کرمانشاه
 • مساحت زمین: 1500 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 3200مترمربع
 • عمق گود: 21.5 متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمعهای فولادی
 • محل پروژه : تهران-وطن پور
 • مساحت زمین: 9۰۰ مترمربع
 • سطح پایدارسازی: ۲۷۰۰ مترمربع
 • عمق گود: ۲۱ متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- نارنجستان هفتم
 • مساحت زمین: ۱۲۰۰ مترمربع
 • سطح پایدارسازی: ۲۷۰۰ مترمربع
 • عمق گود: ۲۱ متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- الهیه
 • مساحت زمین: ۸۰۰ مترمربع
 • سطح پایدارسازی: ۱۵۰۰ مترمربع
 • عمق گود: ۲۱ متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه بر اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ
 • محل پروژه : تهران- آفریقا
 • مساحت زمین: 445 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1100 مترمربع
 • عمق گود: 2 تا 20 متر
 • نوع خدمات:طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع¬های فولادی
 • محل پروژه : تهران- سعادت آباد
 • مساحت زمین: 1930 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 2000 مترمربع
 • عمق گود: 21 متر
 • نوع خدمات: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ
 • محل پروژه : تهران- سید خندان
 • مساحت زمین: 6750 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 11000 مترمربع
 • عمق گود: 20 متر
 • نوع خدمات: طراحی، نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمعهای فولادی و زهکشی¬های مربوطه

توضیحات تکمیلی:

پایدارسازی بخشی از دیواره های پروژه در سالهای قبل و سپری شدن عمر مفید سازه موقت اجرا شده و عدم اطمینان از شرایط المانهای تسلیح موجود، اصلی ترین دغدغه برای ادامه اجرای عملیات پایدارسازی بوده است. همچنین انحراف قنات عبوری معروف و پر آب شریعتی از محدوده بلوک A پروژه و پایدارسازی کنجهای بیرونی مجاور ساختمانهای مسکونی از اصلی ترین معضلات این پروژه بود.

 • محل پروژه : جزیره کیش
 • مساحت زمین: 2000 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 3600 مترمربع
 • عمق گود: 20 متر
 • نوع خدمات:مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات پایدارسازی و مهار گوه فعال شده به روش نیلینگ
 • محل پروژه : اراک
 • مساحت زمین: 1900 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 3200 مترمربع
 • عمق گود: 20 متر
 • نوع خدمات: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش  نیلینگ (میخ‌کوبی)، انکراژ و شمع‌های فولادی