برگشت به بالا

شرکت ابــــرنـــد

970709 Dee Excavation fa

موضوع پایدارسازی ترانشه ها در محیطهای غیرشهری همواره یکی از مباحث رشته های راه و ژئوتکنیک بوده است. در کنار این موضوع، با افزایش جمعیت در کلان شهرها در سالهای اخیر و افزایش تقاضا جهت بلندمرتبه سازی برای تامین پارکینگ و فضاهای زیرزمینی، اجرای گودبرداری های عمیق به یکی از دغدغه های اصلی مهندسین عمران تبدیل گردیده است. از این روی با عنایت به محدودیت فضا در محیطهای شهری و مجاورت با زمینهای دارای کاربری های مختلف، استفاده از روشهای پایدارسازی گودهای عمیق امری ضروری است.

 • محل پروژه : تهران- پاسداران
 • مساحت زمین: ۴۰۰۰ مترمربع
 • سطح پایدارسازی: ۵۰۰۰ مترمربع
 • عمق گود: ۲۰ متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی

توضیحات تکمیلی:

انجام مهندسی ارزش و بهینه سازی قابل توجه احجام طرح پایدارسازی در زمان اجرا از نکات برجسته پروژه بانک مرکزی می باشد. طرح پایدارسازی این پروژه در مرحله مناقصه توسط مشاورین کارفرمای پروژه انجام و در اختیار پیمانکاران قرار گرفت. لیکن پس از عقد قرارداد، با توجه به نوع خاک، سربارهای اطراف و شرایط پروژه و در نهایت توانمندی دپارتمان فنی شرکت ابرند، این احجام به میزان قابل ملاحظه ای کاهش و اجرا گردید.

 • محل پروژه : تهران
 • مساحت زمین: 2600 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 4000 مترمربع
 • عمق گود: 19/70 متر
 • نوع خدمات: کنترل طراحی و نظارت عالیه سیستم پایدارسازی گود به روش میخکوبی، انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- اندرزگو
 • مساحت زمین: 650 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 2500 مترمربع
 • عمق گود: 19 متر
 • نوع خدمات:طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران - یوسف آباد
 • مساحت زمین: 670 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1880 مترمربع
 • عمق گود: 18.5 متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران
 • مساحت زمین: 1250 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1650 مترمربع
 • عمق گود: 14-18 متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش میخکوبی، انکراژ و شمع های فولادی و بتنی
 • محل پروژه : تهران- فرمانیه
 • مساحت زمین: 1250 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 2100 مترمربع
 • عمق گود: 18متر
 • نوع خدمات: طراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- ظفر
 • مساحت زمین: ۹۰۰ مترمربع
 • سطح پایدارسازی: ۲۱۰۰ مترمربع
 • عمق گود: ۱۸ متر
 • نوع خدمات: طراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ، شمعهای فولادی و مهاربندی افقی - استرات

توضیحات تکمیلی:

پروژه ظفر کازرون به دلیل استفاده از روش مهار متقابل، در زمان خود یکی از فنی ترین و خاصترین پروژه های محیط شهری بوده که مورد توجه سازمان نظام مهندسی و انجمن مهندسان محاسب قرار گرفت. در این پروژه به علت عدم مجوز همسایه ها جهت پایدارسازی گود به روشهای رایج، استفاده از روش مهار متقابل در دستور کار قرار گرفت. بدین منظور سه ردیف مهار متقابل (استرات) جهت کنترل تغییرشکل ناشی از گودبرداری در سازه های مجاور پروژه اجرا و گودبرداری تا عمق 18 متری ادامه یافت.

 • محل پروژه : تهران - اقدسیه
 • مساحت زمین: 550 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1050 مترمربع
 • عمق گود: 11 متر
 • نوع خدمات: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ (میخکوبی)، سازه نگهبان خرپایی و مهار متقابل (استرات)
 • محل پروژه : تهران- آفریقا
 • مساحت زمین: 470 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1650 مترمربع
 • عمق گود: 18متر
 • نوع خدمات: ارائه طرح تقویتی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی دیواره جنوبی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : اهواز- کیانپارس
 • مساحت زمین: 2700 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 3800 مترمربع
 • عمق گود: 18 متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ، شمع های بتنی و دیوار آب بند

توضیحات تکمیلی:

پروژه عطرگل یاس به دلیل واقع شدن در منطقه کیانپارس شهر اهواز و نزدیکی به رودخانه کارون و به تبع آن تراز بالای آب زیرزمینی در عمق حدود 2 متری، شرایطی کاملا متفاوت با پروژه های مشابه در تهران داشت. عدم امکان زهکشی به شیوه مرسوم، عمق بالای گودبرداری و فشار هیدرواستاتیکی آب به پشت دیواره های گود، طراحی و اجرای این پروژه را خاصتر می نمود. بدین منظور استفاده از دیوار آب بند دیافراگمی و سیستم منعطف پایدارسازی (طرح ترکیبی نیل و انکر) در دستور کار قرار گرفت تا این پروژه را به تنها پروژه موفق و با تغییرشکل محدود با شرایط مشابه در شهر اهواز تا آن تاریخ تبدیل نماید.

 • محل پروژه : تهران - جردن
 • مساحت زمین: 850 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1800 مترمربع
 • عمق گود: 17 متر
 • نوع خدمات: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- دربند
 • مساحت زمین: 1850 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 2400 مترمربع
 • عمق گود: 16متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی