برگشت به بالا

شرکت ابــــرنـــد

970709 Dee Excavation fa

موضوع پایدارسازی ترانشه ها در محیطهای غیرشهری همواره یکی از مباحث رشته های راه و ژئوتکنیک بوده است. در کنار این موضوع، با افزایش جمعیت در کلان شهرها در سالهای اخیر و افزایش تقاضا جهت بلندمرتبه سازی برای تامین پارکینگ و فضاهای زیرزمینی، اجرای گودبرداری های عمیق به یکی از دغدغه های اصلی مهندسین عمران تبدیل گردیده است. از این روی با عنایت به محدودیت فضا در محیطهای شهری و مجاورت با زمینهای دارای کاربری های مختلف، استفاده از روشهای پایدارسازی گودهای عمیق امری ضروری است.

 • محل پروژه : تهران- محمودیه
 • مساحت زمین: ۱۲۰۰ مترمربع
 • سطح پایدارسازی: ۱۵۰۰ مترمربع
 • عمق گود: 14 متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ
 • محل پروژه : مشهد
 • مساحت زمین: 1450 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 2000 مترمربع
 • عمق گود: 13 متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش میخکوبی، انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- هفت تیر، مفتح جنوبی
 • مساحت زمین: 7600  مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 2850 مترمربع
 • عمق گود: 13متر
 • نوع خدمات: طراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ
 • محل پروژه : لواسان
 • مساحت زمین: 500 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1070 مترمربع
 • عمق گود: 2-17 متر
 • نوع خدمات: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش میخکوبی
 • محل پروژه : تهران- نیاوران
 • مساحت زمین: 1200 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1400 مترمربع
 • عمق گود: 13 متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ
 • محل پروژه: تهران- نیاوران
 • مساحت زمین: 950 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1000 مترمربع
 • عمق گود: 13متر
 • نوع خدمات: طراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- سعادت آباد
 • مساحت زمین: 250 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 800 مترمربع
 • عمق گود: 13متر
 • نوع خدمات: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ  و شمع های فولادی

توضیحات تکمیلی:

وجود لایه خاک دستی به دلیل واقع شدن پروژه در محدوده سابق تخلیه نخاله در سالهای نه چندان دور و لزوم پایدارسازی گود به عمق 13 متر، طراحی و اجرای پروژه را بسیار ویژه و منحصر به فرد نمود. در این پروژه با علم به وجود خاک دستی در محدوده پروژه و ضرورت انجام گودبرداری تا تراز حدود 13 متر، سیستم پایدارسازی مبنی بر اجرای نیلهای تحکیمی جهت تثبیت خاک، و اجرای انکر و شمعهای فولادی جهت کنترل تغییرشکل دیواره ها مورد استفاده قرار گرفت به گونه ای که تغییرشکل سازه های ساخته شده بر روی خاک دستی در محدوده فنی و مجاز محاسباتی قرار گیرد.

 • محل پروژه : تهران- نیاوران
 • مساحت زمین: 750 مترمربع
 • عمق گود: 13 متر
 • نوع خدمات: مشاوره و طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش شمعهای فولادی و مهاربندی افقی - استرات
 • محل پروژه : تهران- آزادی
 • مساحت زمین: 430 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1050 مترمربع
 • عمق گود: 12متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- فرمانیه
 • مساحت زمین: 930 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1280 مترمربع
 • عمق گود: 12متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- فرمانیه - آذرمینا
 • مساحت زمین: ۱۱۲۰ مترمربع
 • سطح پایدارسازی: ۷۶۰ مترمربع
 • عمق گود: ۱۲ متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ
 • محل پروژه : تهران- دروس
 • مساحت زمین: 1200 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1000 مترمربع
 • عمق گود: 12 متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمعهای فولادی