برگشت به بالا

شرکت ابــــرنـــد

970709 Dee Excavation fa

موضوع پایدارسازی ترانشه ها در محیطهای غیرشهری همواره یکی از مباحث رشته های راه و ژئوتکنیک بوده است. در کنار این موضوع، با افزایش جمعیت در کلان شهرها در سالهای اخیر و افزایش تقاضا جهت بلندمرتبه سازی برای تامین پارکینگ و فضاهای زیرزمینی، اجرای گودبرداری های عمیق به یکی از دغدغه های اصلی مهندسین عمران تبدیل گردیده است. از این روی با عنایت به محدودیت فضا در محیطهای شهری و مجاورت با زمینهای دارای کاربری های مختلف، استفاده از روشهای پایدارسازی گودهای عمیق امری ضروری است.

 • محل پروژه : تهران- یوسف آباد
 • مساحت زمین: 365 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 350 مترمربع
 • عمق گود: 8 متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش انکراژ و نیلینگ
 • محل پروژه : تهران- یوسف آباد
 • مساحت زمین: 400 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 600 مترمربع
 • عمق گود: 8 متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ
 • محل پروژه : تهران- شمس آباد
 • مساحت زمین: 210 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 160 مترمربع
 • عمق گود: 7متر
 • نوع خدمات: طراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش شمعهای فولادی و مهاربندی افقی - استرات
 • محل پروژه : تهران- زعفرانیه
 • مساحت زمین: 200 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 500 مترمربع
 • عمق گود: 8متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش میخکوبی و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- زعفرانیه
 • مساحت زمین: 880 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 800 مترمربع
 • عمق گود: 9 متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و نیلینگ
 • محل پروژه : چالوس
 • مساحت زمین: 3800 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 710 مترمربع
 • عمق گود: 5 متر
 • نوع خدمات:مشاور عالی، کنترل طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش اختلاط عمقی خاک (DSM)