برگشت به بالا

شرکت ابــــرنـــد

970709 SiteInvestigation fa

 • محل پروژه : ثلاث باباجانی، کرمانشاه
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین لغزش روستای هلول
 • محل پروژه : جوانرود، لرستان
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین لغزش روستای گلباغی
 • محل پروژه : جوانرود، لرستان
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین لغزش روستای بیوند سفلی
 • محل پروژه : الیگودرز، لرستان
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین لغزش روستای کاظم‌آباد
 • محل پروژه : خرم‌آباد، لرستان
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین لغزش روستای پسیل
 • محل پروژه : دلفان، لرستان
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین لغزش روستای چراغ‌آباد
 • محل پروژه : سروآباد، کردستان
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین لغزش روستای تفین
 • محل پروژه : بانه، کردستان
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین لغزش روستای سورین
 • محل پروژه : دلفان، لرستان
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین لغزش روستای مله‌خان
 • محل پروژه : خرم‌آباد، لرستان
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین لغزش روستای طالقان
 • محل پروژه : خرم‌آباد، لرستان
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین لغزش روستای دولت‌آباد
 • محل پروژه : دلفان، لرستان
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک زمین لغزش روستای دم باغ