برگشت به بالا

شرکت ابــــرنـــد

970709 SiteInvestigation fa

 • محل پروژه : بلوار 17 شهریور، سمنان
 • نوع خدمات: مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان مسکونی - تجاری زی‌وان سمنان
 • محل پروژه : پلدختر، لرستان
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک سایت جدید روستای بابازید
 • محل پروژه : پلدختر، لرستان
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک سایت جدید روستای چم‌مهر پایین
 • محل پروژه : پلدختر، لرستان
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک سایت جدید روستای مورانی
 • محل پروژه : پلدختر، لرستان
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک سایت جدید روستای خرسدرعلیا
 • محل پروژه : خرم‌آباد، لرستان
 • نوع خدمات: مشارکت در انجام مطالعات ژئوتکنیک سایت جدید روستای کرگز
 • محل پروژه: تهران- بلوار اسفندیار
 • نوع خدمات: مطالعات ژئوتکنیک پروژه مجتمع اداری اسفندیار
 • محل پروژه : لواسان
 • نوع خدمات: مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان مسکونی گل مریم لواسان
 • محل پروژه: تهران- وزراء
 • نوع خدمات: مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه مجتمع مسکونی وزراء
 • محل پروژه : تهران- سرآسیاب
 • نوع خدمات: مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه مجتمع تجاری تفريحی پارک گيوی
 • محل پروژه : تهران - شمس آباد
 • نوع خدمات: مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه مجتمع مسکونی صیرفیان، شمس آباد
 • محل پروژه : تهران - سعادت آباد
 • نوع خدمات: انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان شرکت کارگزاری سرمایه و دانش