برگشت به بالا

شرکت ابــــرنـــد

970709 SiteInvestigation fa

 • محل پروژه: تهران- بلوار اسفندیار
 • نوع خدمات: مطالعات ژئوتکنیک پروژه مجتمع اداری اسفندیار
 • محل پروژه : لواسان
 • نوع خدمات: مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان مسکونی گل مریم لواسان
 • محل پروژه: تهران- وزراء
 • نوع خدمات: مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه مجتمع مسکونی وزراء
 • محل پروژه : تهران- سرآسیاب
 • نوع خدمات: مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه مجتمع تجاری تفريحی پارک گيوی
 • محل پروژه : تهران - شمس آباد
 • نوع خدمات: مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه مجتمع مسکونی صیرفیان، شمس آباد
 • محل پروژه : تهران - سعادت آباد
 • نوع خدمات: انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساختمان شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
 • محل پروژه : تهران - اقدسیه
 • نوع خدمات: مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه مجتمع مسکونی نیلوفر، اقدسیه
 • محل پروژه : تهران - شریعتی
 • نوع خدمات: مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه مجتمع مسکونی میثاق، شریعتی
 • محل پروژه : اهواز - کیانپارس
 • نوع خدمات: مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی و لرزه خیزی پروژه برج ساحلی اهواز
 • محل پروژه : اهواز - کیانپارس
 • نوع خدمات: مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی پروژه عطرگل یاس کیانپارس اهواز