برگشت به بالا

شرکت ابــــرنـــد

970709 KhadamateSazeh fa

 • محل پروژه:تهران
 • نوع خدمات:طراحی مجدد و بهینه سازی طرح سازه ساختمان های موسسات خارجی پروژه پایانه شرق تهران (اسکلت بتنی- قاب خمشی)
 • محل پروژه:تهران
 • نوع خدمات: طراحی پروژه مسکونی 7 طبقه خیابان 152 (اسکلت فلزی)
 • محل پروژه:تهران
 • نوع خدمات: طراحی و اجرای پروژه مسکونی 9 طبقه خیابان جعفربای (اسکلت بتنی)
 • محل پروژه:تهران
 • نوع خدمات: طراحی و اجرای پروژه مسکونی 7 طبقه خیابان بهار (اسکلت بتنی)
 • محل پروژه:تهران، خیابان امام حسین (ع)
 • نوع خدمات:نظارت بر اجرای مجتمع مسکونی تجاری 12 واحدی ثارالله
 • محل پروژه:تهران، نارمک
 • نوع خدمات:نظارت بر اجرای مجتمع مسکونی 5 واحدی میدان 73 نارمک
 • محل پروژه:تهران، خیابان آزادی
 • نوع خدمات:نظارت بر اجرای مجتمع مسکونی 4 واحدی خیابان شادمان