آزمون های آزمایشگاهی

آزمون های آزمایشگاهی خاک با هدف محاسبه و بدست آوردن اطلاعاتی کلیدی در خصوص مشخصات خاک صورت میگیرد. این اطلاعات شامل طبقه بندی خاک، وضعیت دانه بندی، بررسی ویژگی های خمیری و تعیین پارامتر های از جمله ضریب نفوذپذیری، ضرییب تراکم پذیری، مقاومت برشی و … میشود.

شناسایی مشخصات خاک بوسیله آزمون های آزمایشگاهی یکی از اصلی ترین مراحل در مطالعات ژئوتکنیکی در هر پروژه است که در مسائل فنی و مهندسی جایگاه ویژه ای دارد. برای هرکدام از آزمایش ها استاندار های جهانی موجود میباشد و لازم است با دقت و تجربه به بررسی هر کدام از پارامتر های مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک پرداخته شود. شرکت مهندسی ابرند با بهره گیری از آزمایشگاه تخصصی و برخوداری از نیرو های متخصص و بیش از یک دهه فعالیت در زمینه ژئوتکنیک اعم از مطالعات صحرایی، بهسازی بستر و پایدارسازی گودبرداری آماده همکاری با کارفرمایان محترم جهت انجام مطالعات ژئوتکنیکی و ارائه مشاوره های لازم میباشد.

انواع آزمون های آزمایشگاهی خاک

در ادامه این مطلب به برخی از مهمترین آزمایش های آزمایشگاهی انجام شده توسط این شرکت اشاره شده است.

 • آزمایش سه محوری
 • آزمایش تک محوری
 • آزمایش حدوداتربرگ
 • آزمایش هم ارز ماسه
 • آزمایش دانه بندی
 • آزمایش تعیین چگالی ویژه
 • آزمایش نفوذپذیری
 • آزمایش تحکیم
 • آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا
 • آزمایش برش مستقیم
 • آزمایش تراکم
 • آزمایش مخروط ماسه
 • آزمایش تعیین PH
 • و …

بیشتر بخوانید: مطالعات ژئوتکنیک چیست؟

آزمایش سه محوری استاتیکی

دستگاه سه محوري براي انجام انواع آزمونهاي سه محوري (UU،CU،CD) بر روي نمونه‌هاي خاك مورد استفاده قرار می‌گيرد. اين آزمايش به طور كلي براي بررسي رفتار نمونه‌هاي خاك در اثر تنش برشي وارده مورد استفاده قرار گرفته و از متداولترين آزمونهاي تعيين پارامترهاي مقاومت برشي خاك می‌باشد. دستگاههاي سه محوري موجود در آزمايشگاه مكانيك خاك دانشكده مهندسی عمران همگي مجهز به سيستم ثبت داده به صورت كاملاً دیجیتال (ديتالاگر) می‌باشند. بدين ترتيب كليه داده‌ها حين آزمايش به كمك تعدادی حسگر ثبت و به ديتالاگر فرستاده شده و نهايتاً در كامپيوتر بصورت داده‌هاي ديجيتال ذخیره می‌گردد. آزمايشگاه مكانيك خاك براي تامين فشار مورد نياز براي انجام آزمون سه محوري به سيستم‌هاي تامين فشار روغن و فشار هوا مجهز می‌باشد.در این آزمایش امکان اعمال بارگذاری و شرایط زهکشی مختلف بر روی نمونه‌های دست نخورده و دستخورده با قطرهای مختلف (38، 50، 70 و 100 میلی متر) را فراهم می‌سازد.

آزمایش تحکیم

آزمايش تحكيم آزمايشی است که به کمک ابزار دقیق براي برآورد پارامترهای تحكيم يك بعدي ترزاقي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و طي آن نمونه خاك و معمولاً خاك رسي در دستگاه تحت سربار قائم مشخص قرار می‌گيرد و طي بازه‌های بارگذاري يا باربرداري ميزان نشست يا تورم نمونه خاك تحت بار وارده اندازه‌گیری می‌شود. بدين ترتيب پارامترهاي مختلف تحكيمی نمونه بدست مي‌آيند.

بیشتر بخوانید: آزمایش های برجا چیست؟

آزمایش دانه بندی

آزمايش دانه‌بندي يكي از آزمايشهاي شاخص خاك مي‌باشد كه جهت تعيين ميزان دانه‌هاي با ابعاد مختلف در يك خاك معين و در نهايت تعيين منحني دانه‌بندي خاك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آناليز مكانيكي الك جهت تعيين خصوصيات دانه‌بندي بخش درشت دانه خاك و آناليز هيدرومتري جهت تعيين خصوصيات دانه‌بندي بخش ريز دانه خاك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آزمايشگاه مكانيك خاك دانشكده مهندسي عمران مجهز به تعداد مختلفي از الكها با شماره‌هاي مختلف، دستگاههاي لرزاننده مكانيكي الك و دستگاههاي مختلف هيدرومتري جهت انجام آزمايش دانه‌بندي مطابق با استانداردهاي معتبر نظير ASTM مي‌باشد.

آزمایش حدوداتربرگ

اين آزمايش يكي از آزمايشهاي شاخص خاك مي‌باشد كه جهت شناسايي خصوصيات خميري خاك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. امكان تعيين حدود مختلف اتربرگ شامل حدود مايع، خميري و انقباض در آزمايشگاه شرکت ابرند فراهم است.

آزمایش برش مستقیم

آزمايش برش مستقيم يكي از آزمونهاي تعيين پارامترهاي مقاومت برشي خاك (زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی) می‌باشد كه طي آن نمونه خاكي كه تحت بار قائم معيني قرار گرفته با يك نرخ كرنش ثابت تحت بارگذاري برشي قرار گرفته و تغييرات تنش برشي و تغییرات حجمی نمونه خاک بر حسب ميزان كرنش برشي ثبت مي‌گردد و در نهايت پارامترهاي مقاومت برشي خاك بدست می‌آید.