بخش سازه

شرکت ابرند بخش سازه را به عنوان یكی از محورهای اصلی شركت و با هدف انجام مطالعات و طراحی پروژه های خاص و سازه های ویژه سازماندهی نموده و همواره تلاش داشته با استفاده از كارشناسان مجرب و كارآزموده، نرم افزارهای پیشرفته و تجربیات مفید، در ارائه خدمات بهتر كوشا باشد. این بخش تخصصی علاوه بر همکاری با سایر بخش های شرکت و ارائه خدمات در پروژه های نیازمند تخصص چندگانه، به صورت مستقل نیز برخی پروژه های خاص سازه ای را انجام می دهد. فعالیتهای این قسمت شامل طراحی، مشاوره و نظارت بر پروژه های سازه ای می باشد. طراحی بهینه از نظر مصالح مصرفی و توجه به مدت زمان ساخت پروژه با استفاده از فناوری های جدید در اجرای سازه ها از اصول رعایت شده این بخش می باشد.

  • مطالعات سازه
  • طراحی سازه
  • اجرای سازه