تحکیم بستر پروژه سرپرستی بانک مهر اقتصاد هرمزگان

نوع خدمات:
عملیات تحکیم بستر به روش اختلاط عمقی خاک