پروژه تحکیم بستر احداث کارخانه پلاسما درمان فارمد

نوع خدمات:
طراحی و اجرای عملیات بهسازی بستر به روش اختلاط عمیق خاک (DSM) و جت گروتینگ (Jet Grouting)