پروژه مجتمع مسکونی خیابان ششم ولنجک

نوع خدمات:
طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش میخکوبی، انکراژ و شمع های فولادی و بتنی