برگشت به بالا

شرکت ابــــرنـــد

970709 Dee Excavation fa

موضوع پایدارسازی ترانشه ها در محیطهای غیرشهری همواره یکی از مباحث رشته های راه و ژئوتکنیک بوده است. در کنار این موضوع، با افزایش جمعیت در کلان شهرها در سالهای اخیر و افزایش تقاضا جهت بلندمرتبه سازی برای تامین پارکینگ و فضاهای زیرزمینی، اجرای گودبرداری های عمیق به یکی از دغدغه های اصلی مهندسین عمران تبدیل گردیده است. از این روی با عنایت به محدودیت فضا در محیطهای شهری و مجاورت با زمینهای دارای کاربری های مختلف، استفاده از روشهای پایدارسازی گودهای عمیق امری ضروری است.

 • محل پروژه : تهران- ونک
 • مساحت زمین: 300 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 750 مترمربع
 • عمق گود: 11 متر
 • نوع خدمات: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود روش نیلینگ (میخکوبی)، انکراژ، سازه نگهبان خرپایی و مهار متقابل (استرات)
 • محل پروژه : تهران - نیاوران
 • مساحت زمین: 390 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 630 مترمربع
 • عمق گود: 11 متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش میخکوبی و خرپا
 • محل پروژه : تهران- تهرانپارس
 • مساحت زمین: 470 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 600 مترمربع
 • عمق گود: 10/5 متر
 • نوع خدمات: مشاوره و طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ
 • محل پروژه : تهران- دیباجی جنوبی
 • مساحت زمین: 275  مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 450 مترمربع
 • عمق گود: 10متر
 • نوع خدمات: طراحی و مدیریت اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- بلوار اندرزگو
 • مساحت زمین: 400  مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 400 مترمربع
 • عمق گود: 10متر
 • نوع خدمات: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- نیاوران
 • مساحت زمین: 450 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 500 مترمربع
 • عمق گود: 10متر
 • نوع خدمات: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- زعفرانیه
 • مساحت زمین: 450 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 1150 مترمربع
 • عمق گود: 16متر
 • نوع خدمات: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش میخکوبی، انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- نیاوران
 • مساحت زمین: 600 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 860 مترمربع
 • عمق گود: 10متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- تهرانپارس
 • مساحت زمین: 300 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 600 مترمربع
 • عمق گود: 10متر
 • نوع خدمات: طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش میخکوبی، انکراژ
 • محل پروژه : تهران
 • مساحت زمین: 460 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 480 مترمربع
 • عمق گود: 10 متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش میخکوبی و خرپا
 • محل پروژه : تهران- حسن آباد
 • مساحت زمین: 400 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 600 مترمربع
 • عمق گود: 8 متر
 • نوع خدمات: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و شمع های فولادی
 • محل پروژه : تهران- یوسف آباد
 • مساحت زمین: 410 مترمربع
 • سطح پایدارسازی: 650 مترمربع
 • عمق گود: 8 متر
 • نوع خدمات: طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش انکراژ و نیلینگ