آزمایش های برجا

هر سازه ای که قرار است ساخته شود نهایتاً بر روی خاک قرار خواهد گرفت. لذا شناخت مشخصات خاک پروژه جزو ابتدایی ترین اقدامات پیش از آغاز طراحی و ساخت سازه مورد نظر است. با توجه به اینکه لایه بندی خاک در هر پروژه متفاوت است و نمیتوان خاک زیر سطحی هیچ دو پروژه ای را مشابه با یکدیگر در نظر گرفت در نتیجه انجام مطالعات ژئوتکنیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر موارد ذکر شده، مشخصات مکانیکی و فیزیکی خاک بطور مستقیم در طراحی فونداسیون سازه تاثیرگذار است بنابراین لازم است تا آزمایش هایی بصورت برجا صورت گیرد زیرا برداشت خاک  سبب میشود تا خاک محل پروژه دستخورده شود و نتایج بدست آمده از آزمایش های نتواند صحت کاملی داشته باشد. با توجه به موارد فوق، انجام مطالعات و آزمایش های برجا برای تمامی پروژه از اهم اقدامات پیش از طراحی و آغاز پروژه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: آزمون های آزمایشگاهی چیست؟

شرکت مهندسی ابرند با داشتن بیش از یک دهه تجربه موفق در زمینه مطالعات، طراحی، اجرا و نظارت ابنیه ژئوتکنیکی و بهره گیری از دستگاه های روز دنیا و مورد نیاز در این زمینه، آماده انجام کلیه خدمات ژئوتکنیکی، از جمله مطالعات آزمایشگاهی و برجای خاک، بنا بر درخواست کارفرمایان محترم و همچنین ارائه مشاوره های لازم جهت طراحی و ساخت سازه نگهبان و یا سیستم های سازه ای مناسب برای هر پروژه است.

مطالعات و شناسایی های ژئوتکنیکی شامل عملیات گمانه زنی به صورت دستی یا ماشینی، اخذ نمونه از لایه های مختلف خاک در عمق و انجام آزمون های شناسایی به روی این نمونه ها می باشد. این عملیات به منظور شناسایی وضعیت و جنس لایه های زیر سطحی، تعیین سطح آب زیرزمینی و برآورد مشخصات مهندسی خاک در محل انجام می شود. آزمون های شناسایی شامل آزمون های آزمایشـگاهی و آزمون های برجا می باشد. بر اســاس نتایج بدست آمده از آزمون های شناسایی می توان ظرفیت باربری، میزان نشست و سایر پارامترهای مورد نیاز برای تحلیل و طراحی های ژئوتکنیکی را بدست آورد.

انواع آزمایش های برجا

آزمایش های برجا در مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. دلیل این امر نیز دست نخورده بودن خاک و سنگ در حالت برجا بوده که دستیابی به نتایج دقیق تری را به دنبال خواهد داشت. این آزمایش یکی از مناسب ترین آزمایش ها جهت تعیین مقاومت برشی برجای رسهای بسیار نرم و تا متوسط اشباع شده است. این آزمایش به دو روش انجام می پذیرد: آزمایش در کف گمانه و دیگری نفوذ مستقیم از سطح زمین.

بیشتر بخوانید: مهارگذاری یا انکراژ چیست؟

آزمایش های برجا که توسط شرکت مهندسی ابرند انجام می گردد به شرح ذیل می باشد:

۱-    آزمایش بارگذاری صفحه ای (Plate Load Test)

۲-    آزمایش برش برجا (In-situ Direct Shear Test)

۳-    آزمایش پرسیومتر (Pressuremeter)

۴-    آزمایش نفوذ مخروط (Dutch Cone)

۵-    آزمایش های فشاری و کششی ریزشمع

۶-     آزمایش های بارگذاری شمع

۷-    آزمایش های کشش نیل و انکراژ

۸-    آزمایش دانسیته برجا

۹-    آزمایش های غیرمخرب التراسونیک بتن

۱۰-    آزمایش بارگذاری دینامیکی شمع (PDA)

۱۱-    آزمایش کنترل یکپارچگی شمع (PIT)