بخش مهندسی ژئوتکنیک شرکت ابـرند، با استفاده از تجهیزات نرم افزاری، سخت افزاری و ماشين آلات تخصصي مربوطه، فعاليت خود را در زمينه‌های خاص ژئوتکنیکی شامل مشاوره‌های تخصصی، ارائه راهکار مناسب جهت اصلاح مشکلات ژئوتکنيکي در پروژه‌هاي عمراني، طراحی و اجرای سیستم‌های خاص پایدارسازی دیواره‌های خاکی و روش‌های نوین بهسازی خاک آغاز نموده است. این فعالیت‌ها شامل کليه خدمات مطالعات و شناسایی‌های ژئوتکنیکی، نظارت تخصصی، ابزاردقیق و رفتارسنجی پروژه‌هاي ژئوتکنيکي، بهســازی لرزه‌ ای ژئوتکنیکی سازه‌های موجود، طراحی و اجرای سیستم‌های پايدارسازي ترانشه‌ها و گودها به روش‌های میخ‌کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ)، سازه‌های نگهبان (خرپا و مهار متقابل)، دیواره‌های خاک مسلح و ژئوسنتتیک‌ها و همچنین طراحی و اجرای سیستم‌های نوین بهسازی خاک به روش‌های ميکروپايل، حفاری و تزریق، تزریق با فشار بالا (جت گروتینگ)، ستون‌های سنگی، اختلاط عمقی خاک، تراکم دینامیکی و … می‌باشد.