مسـأله آب های زیرزمینـی و مشـکلات ناشی از آن یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک می­ باشد. برای احداث هر گونه سازه­ای در زیر تراز آب زیرزمینی، کنترل تراوش­ های ناشی از جریان آب­های زیرزمینی، هدایت و تغییر مسیر آبراهه­ ها در محل پروژه و ایجاد دیواره آب­ بند ضروری می­ باشد. به طور کلی، به روند انتقال آب از یک توده خاک به منظور ثابت نگه ­داشتن و پایدار کردن آن، زهکشی گفته می­ شود.

مساله زهکشی یکی از موارد مهم در گودبرداری­ های شهری است که از طرق مختلف نظیر نوارهای ژئوکامپوزیت، لوله­ های زهکش، ویپ هول­ها و پمپاژ از طریق چاه و قنات انجام می­ شود و بواسطه آن فشارهای هیدرواستاتیکی وارد به دیواره کاهش یافته و محدود می­ گردد. انتخاب روش مناسب شدیداً به نوع پروژه، تراز موجود و تراز هدف سطح آب زیرزمینی و ساختار خاک وابسته است.

زهکشی دو روش کلی را شامل می­ گردد:

الف) زهکشـی از سطح زمین بصورتی که آبهـای سـطحی جمع­ آوری و تقسیم­ بندی گردند.

ب) زهکشی از زیر سطح زمین که شامل جمع­ آوری، بالا آوردن و تخلیه آب زیر­زمینی است.

زهکشی یکی از روش­ هایی است که در شیوه پیش­ بارگذاری سایت­های رسی به تحکیم لایه رسی کمک می­ نماید و سایت سریع­تر آمادگی خود را برای تحمل بارهای سازه در محدوده تغییرشکل­های مجاز بدست می آورد.

از دیگر کاربردهای زهکشی، هدایت و کنترل آب­های زیرزمینی در گودبرداری­ها است که با استفاده از نوارهای ژئوسنتتیک/ژئودرین، شبکه­ های زهکش و پمپاژ به روش­ های مختلف انجام می­ پذیرد.