پروژه تحکیم بستر دپوی مونوریل قم

نوع خدمات:
مشاور فنی عملیات کوبش دینامیکی خاک