پروژه تحکیم بستر ساختمان آموزشی گمرک بندر شهید رجائی

نوع خدمات:
اجرای ستون‌های اختلاط عمیق (DSM)