پروژه تحکیم بستر یادمان شهداي بندرعباس

نوع خدمات:
مشاوره و طراحی عملیات تحکيم بستر به روش میکروپایل مشبک و تزریق دوغاب سیمان