پروژه مجتمع اداری بانک ملت جردن

نوع خدمات:
ارائه طرح تقویتی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی دیواره جنوبی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی