پروژه مجتمع تجاری اداری فرشته

نوع خدمات:
مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و شمع‌های فولادی