پروژه مجتمع مسکونی نگین جنت‌آباد

نوع خدمات:
اجرای فونداسیون و سازه بتنی برج‌های سه‌گانه