پروژه مجتمع مسکونی نگین جنت‌آباد

نوع خدمات:
اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی برج‌های سه‌گانه