پروژه مجتمع مسکونی نگین مهماندوست

نوع خدمات:
طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ و شمع های فولادی