پروژه مجتمع چند منظوره فرمانیه

نوع خدمات:
مشاور عالی، کنترل طراحی و نظارت عالیه عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ و شمع های فولادی و بتنی و زهکشی های مربوطه