پروژه هتل مضیف بنی هاشم مشهد

نوع خدمات:
طراحی سیستم پایدارسازی گود به روش میخکوبی، انکراژ و شمع های فولادی