پروژه تحکیم بستر احداث کارخانه پلاسما درمان فارمد

پروژه تحکیم بستر ساختمان آموزشی گمرک بندر شهید رجائی

پروژه تحکیم بستر مخزن ده هزار متر مکعبی بابلسر-اجاکسر و ابنیه وابسته

پروژه پایدارسازی و تحکیم بستر مجتمع نسیم چالوس

بهسازی بستر پروژه زون ۳ هتل سپید مشهد

پروژه تحکیم بستر ساختمان چند منظوره برج میلاد

پروژه تحکیم بسترهتل هالیدی آستارا

پروژه تحکیم بستر ۷۸ واحدی خانه دریا

تحکیم بستر پروژه سرپرستی بانک مهر اقتصاد هرمزگان

پروژه تحکیم بستر دپوی مونوریل قم

پروژه تحکیم بستر یادمان شهداي بندرعباس

پروژه تحکیم بستر ۱۱۰ واحدی خانه دریا

پروژه مجتمع اقامتی تجاری تفریحی ترمه سرخرود

پروژه مخازن نفتی بصره

پروژه تحکیم بستر ساختمان بازار زرگرهای تهران (ساختمان موقوفه حکیم هاشمی)