بهسازی زمین هم در حل مشکلات ژئوتکنیکی پروژه های جدید و هم سازه های قدیمی کاربرد دارد. در سالهای گذشته یکی از زمینه های فعالیت شرکت ابرند، بهبود شرایط ژئوتکنیکی زمین، به ویژه در خاکهای مسئله دار بوده است. با توجه به نوع خاک و موارد مورد نیاز هر پروژه، مطالعات مربوط به بهسازی به دست کارشناسان با تجربه این بخش انجام شده و راهکار مناسب عرضه می شود.

پروژه مجتمع اقامتی تجاری تفریحی ترمه سرخرود

پروژه مخازن نفتی بصره

پروژه تحکیم بستر ساختمان چند منظوره برج میلاد

پروژه تحکیم بستر ۷۸ واحدی خانه دریا

پروژه تحکیم بسترهتل هالیدی آستارا

پروژه تحکیم بستر یادمان شهداي بندرعباس

پروژه تحکیم بستر ۱۱۰ واحدی خانه دریا

پروژه تحکیم بستر دپوی مونوریل قم

تحکیم بستر پروژه مجتمع نسیم چالوس

پروژه تحکیم بستر ساختمان بازار زرگرهای تهران (ساختمان موقوفه حکیم هاشمی)

تحکیم بستر پروژه سرپرستی بانک مهر اقتصاد هرمزگان

بهسازی بستر پروژه زون ۳ هتل سپید مشهد