پخش ویدیو
بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق (DSM) – مخزن آب بابلسر