موضوع پایدارسازی ترانشه ها در محیطهای غیرشهری همواره یکی از مباحث رشته های راه و ژئوتکنیک بوده است. در کنار این موضوع، با افزایش جمعیت در کلان شهرها در سالهای اخیر و افزایش تقاضا جهت بلندمرتبه سازی برای تامین پارکینگ و فضاهای زیرزمینی، اجرای گودبرداری های عمیق به یکی از دغدغه های اصلی مهندسین عمران تبدیل گردیده است. از این روی با عنایت به محدودیت فضا در محیطهای شهری و مجاورت با زمینهای دارای کاربری های مختلف، استفاده از روشهای پایدارسازی گودهای عمیق امری ضروری است.

پروژه مجتمع اداری تجاری ظفر تجارت

پروژه مجتمع اداری ناوک

پروژه مجتمع تجاری اداری اطلس گاندی

پروژه مجتمع مسکونی کوهیار – فرشته

پروژه مجتمع اداری تجاری ۴۹ یوسف آباد

پروژه مجتمع اداری تجاری ۴۹ یوسف آباد

پروژه مجتمع مسکونی بام نیلوفر

پروژه مجتمع تجاری اداری مطهری – آرمان

پروژه ساختمان پزشکان دستور

پروژه مجتمع مسکونی سنبل

پروژه مجتمع اداری تجاری بام اندرزگو

پروژه مجتمع مسکونی سروستان

پروژه مجتمع تجاری اداری فرهنگ ساری

پروژه مجتمع تجاری-اداری پرستیژ

پروژه پایدارسازی گود نور جردن

پروژه مجتمع اداری تجاری عطر گل یاس کیانپارس اهواز

پروژه مجتمع اداری بانک ملت جردن

پروژه مجتمع مسکونی خیابان سپند اقدسیه

پروژه مجتمع تجاری اداری ظفر – کازرون

پروژه مجتمع مسکونی بام سیمین دخت

پروژه مجتمع مسکونی خیابان ششم ولنجک