دیوار برلنی

دیوار برلنی چیست؟

در مطالب قبلی از بلاگ وب‌سایت مهندسی ابرند به بررسی روش‌های مختلفی پایدارسازی گود پرداختیم و روش‌هایی مانند سپرکوبی و… ... ادامه مطلب
خاک مسلح

خاک مسلح چیست؟

معمولاً برای بهبود تحمل بار در زمین‌ها و افزایش مقاومت خاک در برابر فشارها، از روش‌‌های مهندسی ژئو استفاده می‌کنیم ... ادامه مطلب
سپرکوبی

سپرکوبی

سپرکوبی یا Sheet Piling یکی از روش‌هایی است که برای پایدارسازی گود یا خاک در پروژه‌های عمرانی و صنعتی مورداستفاده ... ادامه مطلب